Nejzajímavější data ze zprávy OECD věnující se žákům, kteří dosahovali nejnižších výsledků v šetření PISA (2012)

domů / blog / Nejzajímavější data ze zprávy OECD věnující se žákům, kteří dosahovali nejnižších výsledků v šetření PISA (2012)

OECD zveřejnilo dne 15. 2. 2016 analýzu s názvem Low-Performing Students: Why They Fall Behind and How to Help Them Succeed . Celá analýza je zveřejněna ZDE.

Níže jsou uvedená některá zjištění o České republice a doporučení ke snížení počtu neúspěšných žáků, které jsou v analýze zveřejněny.

Dobrou zprávou je, že se Česká republika v počtu neúspěšných žáků v PISA testech umístila nad průměrem zemí OECD.

Zpráva hodnotí míru vlivu faktorů zvyšujících riziko neúspěchu v PISA testech i celkovou školní neúspěšnost, kterými jsou například socio-ekonomický status rodiny, absence předškolního vzdělávání, výchova rodičem samoživitelem, druh sídla či opakování ročníku v jednotlivých zemích zahrnutých do šetření PISA.

Z šetření dále vyplynulo, že v České republice na rozdíl od většiny zemí OECD více neúspěšných žáků pochází z městských škol. Absence předškolního vzdělávání je v ČR v porovnání s ostatními zeměmi OECD průměrným prediktorem neúspěšnosti v matematických testech PISA. Naopak opakování ročníku je v ČR silně spojeno s neúspěšnosti v matematice.

Zpracovaný přehled dat týkajících se České republiky najdete ZDE.

Doporučení k eliminaci rizika neúspěchu ve vzdělávání formulované na základě analýzy dat a přístupu v zemích s nejlepšími výsledky v testech PISA:

  • Včasná identifikace žáků ohrožených neúspěchem a poskytování cílené a intenzivní podpory jim i jejich rodinám (opatření zavedl např. Singapore, s dětmi s identifikovaným rizikem školní neúspěšnosti na začátku i v průběhu školní docházky pracuje proškolený pedagog 4 x až 8 x týdně)
  • Zapojování rodičů a místních komunit do vzdělávacího procesu
  • Vytváření vzdělávacího prostředí, které klade na žáky vysoké nároky a zároveň jim poskytuje podporu
  • Snižování nerovností v přístupu k rané péči a předškolnímu vzdělávání
  • Omezení dělení dětí do škol či skupin podle výkonnosti či příslušnosti k určité skupině

Zdroj : OECD (2016), Low-Performing Students: Why They Fall Behind and How to Help Them Succeed, PISA,OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264250246-en.