Měsíc: Únor 2016

domů / 2016 / Únor
TZ ČOSIV: Co přinese novela školského zákona rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách

TZ ČOSIV: Co přinese novela školského zákona rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách

Novela školského zákona zavádí systém nárokových podpůrných opatření. V současné době školy mají zákonem stanovenou povinnost poskytovat podporu a zajišťovat nezbytné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), nikde ale není stanoveno, co tyto nezbytné podmínky jsou. Novela zákona jednoznačně stanovuje, na jakou podporu mají děti ve vzdělávání nárok. Jedná se o jednoznačně pozitivní změnu, která přinese větší jistotu rodinám dětí se SVP, že škola jejich dítěti poskytne adekvátní podporu.

pokračovat

Vliv vrstevníků, přátel či spolužáků na vzdělanostní aspirace a výsledky vzdělávání

Vliv vrstevníků, přátel či spolužáků na vzdělanostní aspirace a výsledky vzdělávání

V České republice bohužel nebyly realizovány prakticky žádné výzkumy, které by zkoumaly vliv vrstevníků na vzdělanostní aspirace dětí. V ČR publikované studie analyzující determinanty vzdělanostních aspirací českých dětí vycházejí většinou z dat z šetření PISA, které neumožňují zkoumat vliv vrstevníků. Do šetření PISA ani jiných podobně rozsáhlých šetření také nejsou zahrnuti žáci základních škol praktických (bývalých zvláštních škol). Přitom právě v případě těchto škol, kde se koncentrují zdravotně i sociálně handicapované děti, můžeme očekávat poměrně silný specifický vliv vrstevníků, spolužáků na vzdělanostní aspirace a výsledky vzdělávání.

pokračovat

Radiofórum s Lenkou Felcmanovou k tématu společného vzdělávání

Hostem únorového Radiofóra Českého rozhlasu Plus byla Mgr. Lenka Felcmanová, Ph. D.

Tématem bylo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí bez speciálních vzdělávacích potřeb v souvislosti s novelou školského zákona. Novela by měla umožnit snadnější přístup dětem se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných základních škol díky podpoře samotných dětí, ale také pedagogů a škol. Posluchači přispěli vlastními zkušenostmi a názory na inkluzivní vzdělávání.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde.