Varianty – aktuální otevřené kurzy

domů / blog / Varianty – aktuální otevřené kurzy

Přehled kurzů vzdělávacího programu Varianty Člověk v tísni, o.p.s. najdete zde.

Na leden, únor a březen jsou naplánované například tyto zajímavé kurzy:

  • ADHD ve třídě, školní družině
  • Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney
  • Práce s kulturní odlišností v české škole
  • Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup na školy

Podrobnější informace o těchto a dalších kurzech najdete na stránkách programu Varianty (viz výše uvedený odkaz).