Tisková zpráva EDUIN: Témata vzdělávání v roce 2016: Podpora inkluze

domů / blog / Tisková zpráva EDUIN: Témata vzdělávání v roce 2016: Podpora inkluze

V Praze dne 5. ledna – Tzv. inkluze a reforma vzdělávacího systému, která získala toto označení, se stala věcí veřejnou, a to se vším všudy. Jak odpůrci, tak podporovatelé reformy mají vážné obavy, zda je postup ministerstva dostatečný a zda nedojde ve školách k problémům způsobeným nedostatečně promyšleným zásahem do systému. Tyto obavy jsou legitimní, problémem ale je demagogický přístup některých oponentů, kteří tvrdí, že celá reforma je omyl. Místo hledání cesty, jak reformu naplnit, se tak vede zbytečná debata o tom, proč vlastně reformu zavádět.

Popírání přínosů inkluze je demagogie. Obava z realizace reformy je na místě. Co lze udělat proto, aby se reforma zdařila? A proč si tyto otázky neklademe?

EDUin doporučuje 4 kroky, které přispějí k úspěšné realizaci inkluze. Přečtěte si celou tiskovou zprávu EDUin zde.