Měsíc: Leden 2016

domů / 2016 / Leden

TZ ČOSIV: Co přinese novela školského zákona v praxi?

V poslední době se v médiích objevuje mnoho dezinterpretací novely školského zákona. Týká se to zejména nepravdivého informování o dopadech zrušení přílohy pro vzdělávání žáků s lehkým mentální postižením (LMP), která sice jako samostatný dokument bude zrušena, nicméně očekávané výstupy z jednotlivých předmětů pro žáky s LMP budou uvedeny přímo v rámcovém vzdělávacím programu. Rozhodně se tedy nestane, že žáci s LMP budou muset dosahovat stejných výsledků, jako žáci bez tohoto postižení.

Nepravdivá je např. i informace o tom, že o zařazení žáka s lehkým mentálním postižením do základní školy praktické v současné době rozhoduje pouze rodič. Již od roku 2005 platí, že podmínkou přijetí do základní školy praktické je doporučení poradenského zařízení a rozhoduje o něm ředitel školy.

Velmi bychom ocenili diskuzi založenou na pravdivých informacích. Níže proto uvádíme skutečné dopady novely školského zákona a zrušení přílohy pro žáky s LMP na mateřské, základní a střední školy. Uvedené články vycházejí z analýzy novelizovaných legislativních a kurikulárních dokumentů. Vyhlášku č. 27/2016 Sb. si můžete přečíst např. zde.

pokračovat

Příběhy Rodičů za inkluzi

Příběhy Rodičů za inkluzi

Platforma Rodiče za inkluzi již víc jak rok usiluje o posílení role rodičů při začleňování handicapovaných dětí do běžných škol. Ve čtvrtek 28.1., symbolicky v den, kdy se rozdávají pololetní vysvědčení, proběhlo setkání rodičů s poslanci a poslankyněmi.

Podle loňského průzkumu České odborné společnosti pro inkluzívní vzdělávání je více jak polovina Čechů je přesvědčena, že integrace dětí se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním do běžných škol je správná, a že inkluzívní vzdělávání může být prospěšné i pro děti bez handicapu. Přesvědčení, že společné vzdělávání je oboustranně prospěšné, sdílí i rodiče handicapovaných dětí sdružení do aliance Rodiče za inkluzi.

pokračovat

Global citizenship and youth participation in Europe – výzkumná zpráva

Development Education Research Centre předkládá studii zabývající tématy globálního občanství, občanského vzdělávání či vzdělávání k občanství a zapojování mladých lidí v rámci společnosti, vše v souvislosti se školami zapojenými v tzv. School for Future Youth Project.

Celou zprávu v angličtině si můžete přečíst ZDE

 

Česká republika na cestě ke společnému vzdělávání – přehled v číslech

Česká republika na cestě ke společnému vzdělávání – přehled v číslech

Analýza České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání přináší statistický přehled výzkumů, které se v nedávné době věnovaly tématu inkluzivního vzdělávání. V první části shrnuje názory české veřejnosti na společné (inkluzivní) vzdělávání dětí s různými potřebami. Výzkumy ukazují, že česká veřejnost podporuje společné vzdělávání dětí s různými potřebami, například ve věkové skupině 36 až 53 let, která má nejčastěji děti školního věku, souhlasilo s inkluzí 62% respondentů. Více než polovina respondentů se také domnívá, že společné vzdělávání může být pro všechny děti přínosem.

pokračovat

Varianty – aktuální otevřené kurzy

Přehled kurzů vzdělávacího programu Varianty Člověk v tísni, o.p.s. najdete zde.

Na leden, únor a březen jsou naplánované například tyto zajímavé kurzy:

  • ADHD ve třídě, školní družině
  • Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney
  • Práce s kulturní odlišností v české škole
  • Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup na školy

Podrobnější informace o těchto a dalších kurzech najdete na stránkách programu Varianty (viz výše uvedený odkaz).

 

Tisková zpráva EDUIN: Témata vzdělávání v roce 2016: Podpora inkluze

V Praze dne 5. ledna – Tzv. inkluze a reforma vzdělávacího systému, která získala toto označení, se stala věcí veřejnou, a to se vším všudy. Jak odpůrci, tak podporovatelé reformy mají vážné obavy, zda je postup ministerstva dostatečný a zda nedojde ve školách k problémům způsobeným nedostatečně promyšleným zásahem do systému. Tyto obavy jsou legitimní, problémem ale je demagogický přístup některých oponentů, kteří tvrdí, že celá reforma je omyl. Místo hledání cesty, jak reformu naplnit, se tak vede zbytečná debata o tom, proč vlastně reformu zavádět.

Popírání přínosů inkluze je demagogie. Obava z realizace reformy je na místě. Co lze udělat proto, aby se reforma zdařila? A proč si tyto otázky neklademe?

EDUin doporučuje 4 kroky, které přispějí k úspěšné realizaci inkluze. Přečtěte si celou tiskovou zprávu EDUin zde.