Měsíc: Říjen 2015

domů / 2015 / Říjen

FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ NECHCE REFORMU. MLADÍ Z ÚSTAVŮ REAGUJÍ.

Ředitelé dětských domovů přesvědčují ve svém prohlášení poslance o tom, že jsou české ústavy v zahraničí obdivované a musí být zachovány. Mladí lidé z ústavů odhalují pravdu a vyvracejí mýty o reformě systému péče o ohrožené děti.

Členové platformy pro práva dětí žijících mimo rodinu, kteří vyrůstají nebo vyrostli v ústavní péči, se ostře vymezují vůči prohlášení Federace dětských domovů ČR a účastníků odborného semináře z řad pedagogických pracovníků náhradní rodinné péče, jež bylo 8. října 2015 distribuováno mezi členy sociálního výboru parlamentu České republiky za účelem zastavení procesu sjednocení a transformace systému péče o ohrožené děti, který se Vláda zavázala realizovat na základě usnesení č. 4 ze dne 4. ledna 2012.

Prohlášení Federace dětských domovů (dále jen FDD) a některá v něm obsažená tvrzení odporují nejen strategickým záměrům, právním normám a závazkům ČR, vědeckým poznatkům o deprivaci dětí, ale i našim vlastním zkušenostem s ústavní péči. Chtěli bychom proto uvést na pravou míru jednotlivé body prohlášení FDD a apelovat na členy sociálního výboru, aby k otázce sjednocení a transformace systému péče přistupovali promptně, zodpovědně a s ohledem na základní právo dítěte vyrůstat v rodinném prostředí. Jinými slovy žádáme, abyste proces sjednocení a transformace nezpomalovali a nepozastavovali.

Stanoviska k jednotlivým bodům prohlášení FDD najdete zde.

ČOSIV – prohlášení

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání nikdy neprosazovala a neprosazuje úplně rušení segmentu speciálního školství. Jako organizaci s extrémními požadavky totální inkluze se jí snaží opakovaně vykreslovat pouze pan Pilař. Vždy budou existovat děti, pro které nebude společné vzdělávání tou nejvhodnější volbou, a pro které bude vhodnější vzdělávání ve speciální třídě či škole. Toto stanovisko zastává ČOSIV dlouhodobě a nic na něm nemění. ČOSIV usiluje o to, aby se zlepšily podmínky běžných škol k tomu, aby mohly lépe vzdělávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. všechny žáky. Z příspěvků pana Pilaře je již notoricky známé, že kde chybí objektivní a odborné argumenty, jsou voleny osobní nadto lživé urážky.

V neposlední řadě ČOSIV společně s dalšími organizacemi opakovaně upozorňují na nešťastné spojování novely školského zákona a rušení přílohy RVP ZV LMP. Toto směšování dvou paralelních iniciativ MŠMT vyvolává v mediální zkratce hysterické představy o masivním přechodu žáků s lehkým mentálním postižení do běžných škol v září příštího roku. Tato situace zcela jistě nenastane a je s otazníkem, v čím zájmu je toto manipulování veřejného mínění.

Stížnost na zavádějící, manipulativní a lživé reportáže v pořadech Střepiny a Televizní noviny TV Nova

Stížnost na pořady TV Nova, které se týkaly změn základních škol podle novely školského zákona  podala Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Text stížnosti přinášíme v plném znění.

Vážený pane předsedo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

jménem České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a iniciativy Rodiče za inkluzi se na Vás obracíme se stížností na TV Nova kvůli obsahu jejího vysílání v pořadu Střepiny (11. října 2015) a Televizních novin (12. října 2015). Oba tyto pořady se v úvodních reportážích věnovaly tématu změny školského zákona, kterou však představily nepravdivě a zcela neobjektivně. Připravované změny školského zákona rozhodně neruší základní školy praktické, jak bylo několikrát zdůrazněno, a nehrozí žádný „kolaps“ vzdělávacího systému v ČR. Právě naopak, žáci s lehkým mentálním postižením budou mít lepší podmínky pro vzdělávání v běžných základních školách, pokud jejich rodiče budou chtít, aby se v těchto školách vzdělávali. Možnost vzdělávání ve školách zřízených pro žáky s mentálním postižením novela školského zákona nijak neomezuje. Novela by měla zlepšit podmínky pro vzdělávání všech dětí se speciálními vzdělávacími potřebami díky nárokovým podpůrným opatřením v běžných i speciálních školách. Ostatně i kvůli těmto změnám v posledních třech letech vznikal obsáhlý Katalog podpůrných opatření v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání, který je jako metodická podpora zdarma k dispozici všem školám.

Jsme v kontaktu s mnoha rodiči, kteří plánované změny vítají, jejich hlas bohužel v reportážích nezazněl, i když jsme odpovědnému redaktorovi kontakt na ně předali. Považujeme za absurdní, že i když redaktor natáčel rozhovor s rodičem žáka, který tuto změnu vítal, nakonec tuto výpověď do reportáže nepřidal, takže její výsledná podoba byla zcela jednostranná. Zároveň považujeme za zcela zavádějící a manipulativní srovnávání výkonu žáků z běžných základních škol a základních škol praktických takovým nedůstojným způsobem, jak bylo uvedeno v reportážích. V reportážích navíc nebyli zastoupeni zastánci plánovaných změn z řad ředitelů škol, pedagogů, akademických odborníků či neziskových organizací.

Domníváme se, že reportáže byly natočeny velmi účelově s cílem poškodit myšlenku společného vzdělávání dětí a vyvolat nedůvodnou paniku v široké veřejnosti, a proto žádáme o projednání této stížnosti.

Předem Vám velmi děkujeme.

S pozdravem, Klára Laurenčíková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Kamila Mertová, Iniciativa Rodiče za inkluzi

Tisková zpráva ČOSIV