Otevřený dopis aliance Rodiče za inkluzi Miloši Zemanovi

domů / blog / Otevřený dopis aliance Rodiče za inkluzi Miloši Zemanovi

Reagujeme na skandální a protiústavní výrok prezidenta Miloš Zemana: „Vůbec se mi to nelíbí a jsem proti [inkluzi]. Sloučení handicapovaných dětí s těmi nehandicapovanými je neštěstí pro obě skupiny. Děti jsou daleko šťastnější, když jsou zasazeny do rovnocenné komunity.“

Jako rodiče dětí se znevýhodněním a postižením jsme rozhořčeni, protože trváme na myšlence, že inkluzívní postoje a inkluzívní vzdělávání je smysluplnou a reálnou variantou vzdělávání pro naše děti. Z mnoha příkladů v našich rodinách vidíme, že pokud naše děti se znevýhodněním a postižením vyrůstají v běžné komunitě, v běžném prostředí, v běžné škole, pak jsou v dospělosti schopny žít plně, spokojeně a beze strachu. Hledat pro sebe uplatnění, překonávat překážky, rozhodovat o svém životě. Také proměňují svým životem a přístupem své spolužáky, sousedy, kamarády, spolupracovníky. I oni jsou touto zkušeností lépe vybaveni vnímat odlišnost jako obohacení, vnímat jednotlivce podle jeho činů a slov.

Chceme být jako rodiče respektováni v možnosti svobodné volby takového vzdělávání a života našich dětí. A nejen respektováni, ale představiteli našeho státu podporováni v naší nesnadné celoživotní snaze pomoci našim dětem žít plnohodnotný a v maximální možné míře nezávislý život.

Svým vyjádřením prezident Miloš Zeman podporuje xenofobní postoje vůči jedné skupině obyvatel – lidem se znevýhodněním a s postižením, kteří jsou navíc dětmi. Podporuje myšlenku kritéria pro „rovnocennost“, se kterou nemůžeme souhlasit: Rovnocenní jsou pouze lidé, kteří mají stejnou diagnózu, stejnou barvu pleti, stejný původ…? Česká republika ratifikovala celou řadu mezinárodních smluv včetně mezinárodní Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a Úmluvy o právech dítěte.

Svým vyjádřením se tak prezident Miloš Zeman staví proti mezinárodním standardům, které mají podle Ústavy České republiky dokonce i přednost před českými zákony, pokud jim neodpovídají. Představitelé státu, včetně prezidenta, svými projevy a postoji ovlivňují názory společnosti. Výše uvedeným vyjádřením dal prezident najevo, že by se Česká republika ani neměla nadále ubírat směrem k vyspělé humánní společnosti v okamžiku, kdy k ní nesmělými a opatrnými krůčky pomalu míří.

za alianci Rodiče za inkluzi

Kamila Mertová, Milena Němcová, Pavla Baxová, Veronika Doležilová