Aktuální výzvy v oblasti vzdělávání

domů / blog / Aktuální výzvy v oblasti vzdělávání

24. 10. 2014 – Program integrace příslušníků romské menšiny
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2414834

31. 10. 2014 – Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního 
města Prahy
Vyhlašovatel: Magistrát hl. města Praha
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2414841

31. 10. 2014 – Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
Vyhlašovatel: Vláda ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2414840

31. 10. 2014 – Dotační program na podporu činnosti NNO působících v  oblasti vzdělávání
Vyhlašovatel: Ministerstvo školství ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2414835

31. 10. 2014 – Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2015 v programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2414830

 7. 11. 2014 – Včasná pomoc dětem
Vyhlašovatel: Nadace rozvoje občanské společnosti
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2414815

2. 12. 2014 – 2. výzva k předkládání žádostí do programu FNNO
Vyhlašovatel: Nadace Partnerství/NROS
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2414822

 3. 12. 2014 – Stipendia pro středoškolské studenty a studentky
Vyhlašovatel: Nadace Open Society Fund Praha
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2414820