Podpora rodičovských iniciativ

domů / blog / Podpora rodičovských iniciativ

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání úspěšně zakončila projekt s název „Podpora rodičovských iniciativ“.

Během projektu jsme se zaměřili na podporu sdružení rodičů handicapovaných dětí s cílem posílit síť rodičovských iniciativ v Čechách i na Moravě a nabídnout jim platformu pro spolupráci a pomoci jim se strategií zvyšování jejich účasti na politickém rozhodování. Snažili jsme se vytvořit prostor pro vzájemnou diskusi, spolupráci a poznání aktivit jiných sdružení. Za tímto účelem jsme zvolili formu workshopů a kulatých stolů.

Podrobnější informace najdete v přiložené závěrečné zprávě. Spolupráce s rodičovskými iniciativami s koncem projektu rozhodně nekončí, právě naopak, bude pokračovat i nadále.