Program Workcoffee ČOSIV (26. května 2014)

domů / blog / Program Workcoffee ČOSIV (26. května 2014)

Datum: 26. května 2014, 14.00 – 18.00 hod.
Místo konání: Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1 – místnost bude upřesněna

PROGRAM

14.00 – 15.00  Aktuální informace o inkluzivním vzdělávání
15.00 – 15.30 Mezinárodní trendy v oblasti inkluzivního vzdělávání, Iva Strnadová (University of New South Wales, Austrálie)
15.30 – 16.00 Coffeebreak
16.00 – 16.30 Shrnutí statistik o vzdělávání dětí v Domovech pro osoby se zdravotním postižením, Jan Klusáček (ČOSIV, LUMOS), Rytmus o.s.
16.30 – 17.00 Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem – návrh koncepčních opatření, Lukáš Radostný (META)
17.00 – 18.00 Diskuse o společných principech

Program workcoffee ke stažení