Inkluzivní festival (11. dubna 2014)

domů / blog / Inkluzivní festival (11. dubna 2014)

Ve čtvrtek 11. dubna se v klubu Rock Café (Národní třída 20, Praha 1) uskuteční koncert na podporu inkluzívního vzdělávání. Koncert pořádá společnost Člověk v tísni a výtěžek benefice bude využit při vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Během večera vystoupí známí funkrockeři 100°C, indierockoví Please The Trees, „pobaltský mantracore“ Alaverdi a experimentátorské Kazety. Klub se otvírá v 18:30, vstup je 200 Kč.

„Každé dítě potřebuje ve vzdělávání podporu nás dospělých. Tam, kde ji nemohou dát rodiče, měli bychom pomoci my ostatní,“ říká Václav Kučera, ředitel pražské pobočky organizace a dodává: „České základní školy by měly dokázat lépe vzdělávat sociálně znevýhodněné děti. Měly by být „All-Inclusive“ – otevřené všem dětem a všem také poskytovat co nejvíc potřebných služeb. Přejeme si, aby české základní školy byly školami pro všechny žáky, kteří bydlí v jejich okolí, včetně sociálně a zdravotně znevýhodněných. Přejeme si, aby tyto školy dokázaly poskytovat znevýhodněným dětem celou škálu podpůrných opatření, jako je práce asistentů a speciálních pedagogů, odpolední doučování nebo nízkoprahové zájmové kroužky. Pouze v takovém případě se zlepší postavení dětí, se kterými pracujeme, a podaří se jim zažívat na základních školách úspěchy.“

Realita je však bohužel často vzdálená ideálu, což je pro samotné děti devastující. Tak jako jejich rodiče často končí v bývalých zvláštních (dnes speciálních) školách, které je nejsou schopny adekvátně připravit na život v dospělosti. Díky nedostatečnému vzdělání se stávají nekonkurences­chopnými na trhu práce a jsou tak již na začátku svého života de facto odsouzeny v životu v prostředí chudoby a sociálního vyloučení. „To chceme změnit. Cílem naší práce je poskytování maximální možné podpory, která dětem umožní překonání a odstranění sociálních handicapů, se kterými do školy přicházejí,“ popisuje smysl vzdělávacích aktivit Václav Kučera.

„I my jsme otcové a proto nám osud dětí není lhostejný. My dospělí, rodiče, děti směřujeme, inspirujeme. Nejde o to dětem tlouct do hlavy hesla, ale jít jim příkladem. Proto jako kapela pracujeme tak, abychom si za vším mohli stát. Proto jsme se rozhodli podpořit festival All Inclusive Schools Festival svou účastí a bude nám ctí. Na kvalitní vzdělání má právo každý a nemělo by být jen otázkou peněz,“ dodává kapela Please the Trees.

Předběžný časový harmonogram akce:
cca 12:00 – zahájení příprav
do 18:30 – dokončení příprav (do této doby by měly neziskové organizace a další účastníci mít připravené „stánky“ apod.)
19:00 – začátek akce (hlavní prostor pro prezentaci účastníků)
cca od 20:30 – koncert Midi Lidi
cca od 22:30 – koncert Kyklos Galaktikos
poté DJ

Zdroj: www.clovekvtisni.cz