Měsíc: Duben 2014

domů / 2014 / Duben

Pozvánky na jarní události spřátelených organizací

ERA SVĚT

Jak na podnikání s vaším projektem (6. května 2014, ERA svět, Praha)
Reklama na internetu (14. května 2014, ERA Svět, Praha)

Zde jsou lvi – workshopy a tréninky projektu Nenásilná komunikace

Úvod do nenásilné komunikace (10. – 11. května 2014, Praha)
Večer nenásilné komunikace pro ZMĚNU (14. května 2014, Praha)
Dospělost na dosah: Jak nikdy nedat člověku nebo systému moc, aby vás přiměl se podvolit, nebo vzbouřit (16. května 2014, Praha)Co se skrývá za “ne”? (17. května 2014, Praha)

DALŠÍ UDÁLOSTI

Konference SKAV: Úspěch každého žáka (15. května 2014, DOX, Praha)
Den pro neziskové organizace (15. května 2014, Konferenční centrum PwC, Praha)
Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku (26. – 29. května 2014, Katedra psychologie FF UK, Praha)

Přehled orgranizací zabývajících se konceptem mentor/patron

Your chance, o.p.s. – projekt “Začni správně”: http://www.zacnispravne.cz/
Lata – projekt “Ve dvou se to lépe táhne”: http://www.lata.cz/ve-dvou-se-to-lepe-tahne/
Liga otevřených mužů – projekt “Patron”: http://ipatron.cz/
Nadační fond Erudikon: http://www.erudikon.cz/, http://www.erudikon.cz/?p=lide_erudikonu-patroni
Nadání a dovednosti – projekt “Roz(h)led”: http://www.nadaniadovednosti.cz/rozhled/9-roz-h-led/143-mentoring.html

A pro zajímavost, začala nová iniciativa pro mladé lidi, kteří jsou ze zařízení ústavní výchovy s cílem ukázat jejich šikovnost (ačkoliv jsou stigmatizováni kvůli prostředí, z kterého přišli): Nadace Terezy Maxové a Byznys pro společnost – projekt “New job, new life”: http://www.byznysprospolecnost.cz/new-job-new-life.html

http://www.sos-vesnicky.cz/nase-cinnost/projekty/prava-deti-v-nahradni-peci-od-teorie-k-praxi/ – odkaz národní zprávu zabývající se stavem dětí před a po odchodu z dětských domovů

Kurz – Od intuitivní pedagogiky k hodnotovému vzdělávání (19. – 23. května 2014)

Kurz se bude konat 19. 5. – 23. 5. 2014 v prostorách HUB Praha.
Do kurzu se můžete přihlásit zde.

Máte pocit, že vzdělávání by mohlo být založeno na skutečných hodnotách, vést k tomu, aby se děti na jejich základě rozhodovaly, a byly citlivé vůči potřebám svým i svého okolí? Chtěli byste, aby takové principy byly přirozenou součástí výuky běžných školních předmětů, nebo domácí výchovy?

Sestra Cyril učí své žáky: Jděte ven, choďte s otevřenýma očima, uvědomte si, co je třeba změnit, vymyslete jak, a udělejte to. Naučte se jak prakticky vyučovat inkluzi (přijetí), jak odložit soutěž jako motivační nástroj, a jak aktivovat v dětech potenciál jednat zodpovědně a sami za sebe. Na tomto praktickém kurzu se seznámíte s metodologií vyvinutou a vyzkoušenou sestrou Cyril Mooney během její padesátileté praxe a naučíte se ji sami využívat. Kurz je určen učitelům, ředitelům škol, rodičům a všem, kdo přichází do kontaktu s dětmi.

Metodologie zahrnuje:

– přípravu dětí i rodičů na koncept inkluze (dokazuje, že inkluze je efektivní a učí děti nejen zodpovědně se rozhodovat, ale že také dosahují vyšších akademických výsledků);

– objasnění, proč soutěž ve třídě není dlouhodobě efektivním nástrojem a způsoby jak pracovat bez ní a jak děti zcitlivovat vůči potřebám svým i ostatních;

– praktické postupy jak učinit hodnoty součástí běžné výuky a tak umožnit dětem, aby se staly součástí jejich každodenního života (90% školy sr. Cyril je praxe, 10 % teorie); a podporuje rozvoj zodpovědnosti dětí a jejich aktivní přístup k řešení problémů a k životu jako takovému.

Stručný popis kurzu:

Den 1. Co je vzdělání? Co jsou hodnoty? Diskuse na téma soutěž versus společnost. Inkluzivní třídy a jejich výhody. Prezentace metodologie založené na zkušenosti z prvního dne.

Den 2. a 3. Používání metodologie pro demonstraci toho, jak mohou být studentům podávána různá témata. Odnesete si konkrétní techniky, které budete moci sami používat.

Den 4. Jak tato metodologie pomáhá žákovi při studiu knih a porozumění látce. Budeme zkoumat jak užitečné je zahrnout do výuky témata, která odráží skutečnou realitu a lokální potřeby.

Den 5. Využití metodologie pro výuku různých předmět

O lektorce:
Sestra Cyril Mooney pochází z Irska a 50 let byla učitelkou a ředitelkou školy v Indické Kalkatě. Vytvořila unikátní systém hodnotového vzdělávání, založeného na inkluzi a vzájemné pomoci. Svým přístupem dokázala zbořit předsudky kast. V jejích třídách studují společně děti mnoha náboženství, věků, sociálních vrstev, i děti s postižením. Děti ze zámožných rodin si zde vyměňují zkušenosti s těmi z nejchudších, vzájemně se učí, a tím vznikají doslova zázračná předání. Mají výsledky, které odborníci považují za nemožné. Sestra Cyril svojí jedinečnou vzdělávací metodou změnila životy tisíců dětí. Sestra Cyril (PhD.) získala za svoji práci nesčetná ocenění a čestné doktoráty v Indii i na Západních universitách. Mimo jiné přednášela na konferenci Clinton Global Initiative v New Yorku, je členkou Rady za práva dětí v Indii. Když Indická vláda viděla rozsah její práce, požádala ji, aby se stala konzultantkou pro 600 škol, které nyní duplikují její vyjímečný vzdělávací systém.

Tento kurz je pravděpodobně jediný, který bude Sestra Cyril v České republice nabízet. Chcete-li vědět více o její práci, shlédněte dokumentární film, Tvé místo vedle mě, který byl o ní natočen.

Blended-learningový kurz pro pedagogy – Multikulturní výchova a osobnostní přístup (od 14. dubna 2014)

Kurz bude probíhat 14. dubna – 30. června 2014 a jeho součástí je i prezenční setkání 23. a 24. května v Praze.

Účastníci budou seznámeni s východisky multikulturní výchovy a osobnostním přístupem i s konkrétními metodami a aktivitami v rámci prezenčního setkání. Kurz je určen pedagogům, pedagogickým pracovníkům, lektorům, zaměstnancům NNO a dalším zájemcům z řad pedagogické veřejnosti.

Další informace naleznete v letáku níže.

Přihlášku můžete vyplnit zde.

Leták

Inkluzivní festival (11. dubna 2014)

Ve čtvrtek 11. dubna se v klubu Rock Café (Národní třída 20, Praha 1) uskuteční koncert na podporu inkluzívního vzdělávání. Koncert pořádá společnost Člověk v tísni a výtěžek benefice bude využit při vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Během večera vystoupí známí funkrockeři 100°C, indierockoví Please The Trees, „pobaltský mantracore“ Alaverdi a experimentátorské Kazety. Klub se otvírá v 18:30, vstup je 200 Kč.

„Každé dítě potřebuje ve vzdělávání podporu nás dospělých. Tam, kde ji nemohou dát rodiče, měli bychom pomoci my ostatní,“ říká Václav Kučera, ředitel pražské pobočky organizace a dodává: „České základní školy by měly dokázat lépe vzdělávat sociálně znevýhodněné děti. Měly by být „All-Inclusive“ – otevřené všem dětem a všem také poskytovat co nejvíc potřebných služeb. Přejeme si, aby české základní školy byly školami pro všechny žáky, kteří bydlí v jejich okolí, včetně sociálně a zdravotně znevýhodněných. Přejeme si, aby tyto školy dokázaly poskytovat znevýhodněným dětem celou škálu podpůrných opatření, jako je práce asistentů a speciálních pedagogů, odpolední doučování nebo nízkoprahové zájmové kroužky. Pouze v takovém případě se zlepší postavení dětí, se kterými pracujeme, a podaří se jim zažívat na základních školách úspěchy.“

Realita je však bohužel často vzdálená ideálu, což je pro samotné děti devastující. Tak jako jejich rodiče často končí v bývalých zvláštních (dnes speciálních) školách, které je nejsou schopny adekvátně připravit na život v dospělosti. Díky nedostatečnému vzdělání se stávají nekonkurences­chopnými na trhu práce a jsou tak již na začátku svého života de facto odsouzeny v životu v prostředí chudoby a sociálního vyloučení. „To chceme změnit. Cílem naší práce je poskytování maximální možné podpory, která dětem umožní překonání a odstranění sociálních handicapů, se kterými do školy přicházejí,“ popisuje smysl vzdělávacích aktivit Václav Kučera.

„I my jsme otcové a proto nám osud dětí není lhostejný. My dospělí, rodiče, děti směřujeme, inspirujeme. Nejde o to dětem tlouct do hlavy hesla, ale jít jim příkladem. Proto jako kapela pracujeme tak, abychom si za vším mohli stát. Proto jsme se rozhodli podpořit festival All Inclusive Schools Festival svou účastí a bude nám ctí. Na kvalitní vzdělání má právo každý a nemělo by být jen otázkou peněz,“ dodává kapela Please the Trees.

Předběžný časový harmonogram akce:
cca 12:00 – zahájení příprav
do 18:30 – dokončení příprav (do této doby by měly neziskové organizace a další účastníci mít připravené “stánky” apod.)
19:00 – začátek akce (hlavní prostor pro prezentaci účastníků)
cca od 20:30 – koncert Midi Lidi
cca od 22:30 – koncert Kyklos Galaktikos
poté DJ

Zdroj: www.clovekvtisni.cz