Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (4.–5.3.2014)

domů / blog / Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (4.–5.3.2014)

Konference  k projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, která se uskuteční 4. – 5. března 2014 v Praze v hotelu Olšanka. Hlavním cílem konference je seznámit se a zhodnotit stávající fázi tvorby katalogů podpůrných opatření a  výstupů upravujících působení asistenta pedagoga.

Pozvánka: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR