Pozvánka na 1. kulatý stůl rodičovských iniciativ (27.2.2014)

domů / blog / Pozvánka na 1. kulatý stůl rodičovských iniciativ (27.2.2014)

Datum konání: 27. 2. 2014

Místo konání: Era svět (kavárna), Jungmannovo náměstí 767, Praha 1

Program

10.00 – 11.00 Uvítání, představení projektu, prezentace činnosti České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Nadace Open Society Fund Praha (Mgr. Klára Laurenčíková, Mgr. Karin Marques)

11.00 – 12.00 Vybrané právní aspekty ve vztahu ke vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zástupce Ligy lidských práv)

12.00 – 12.30 Představení projektu Férová škola (zástupce Ligy lidských práv)

12.30 – 13.30 Oběd

13.30 – 15.00 Diskuze se zástupkyněmi České školní inspekce Mgr. Vladislavou Coufalovou, ředitelkou odboru inspekční činnosti a Mgr. Marií Pickovou, ředitelkou odboru kanceláře úřadu

15.00 – 16.00 Diskuze se zástupci ČOSIV, OSF a Ligy lidských práv nad možnostmi užší spolupráce v oblasti prosazování zájmů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičů

Občerstvení je zajištěno, cestovné a náklady spojené se zajištěním hlídání dětí budou účastníkům uhrazeny.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Lenka Felcmanová, Karin Marques, Hana Kubíková