ČSOB – Nadační program vzdělání (uzávěrka 21. února 2014)

domů / blog / ČSOB – Nadační program vzdělání (uzávěrka 21. února 2014)

V letošním pátém ročníku grantového řízení bude rozděleno až 1 500 000 Kč na filantropické projekty, konkrétně v oblastech:

Zvyšování finanční gramotnosti interaktivní formou – bude rozdělen až 1 000 000 Kč, maximální výše rozpočtu podpořeného projektu je 200 tisíc korun.
Vzdělávání dětí a mladých od 6 do 26 let a profesionalizace neziskových organizací – bude rozděleno až 500 000 Kč, maximální výše rozpočtu podpořeného projektu je 50 tisíc korun.
Projekt musí být realizován na území České republiky a doba realizace může být nejdéle jeden rok.

Grantové řízení zahajujeme 3. února 2014.

Termín uzávěrky přihlášek je 21. února 2014.