Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP, 6.-7.2.2014 Hradec Králové

domů / blog / Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP, 6.-7.2.2014 Hradec Králové
 • Práce s kulturní odlišností v české škole, 13. 2. 2014, Praha
 • Proč inkluzivní vzdělávání?… – 20. 2. 2014, Praha
 • Spolupráce školy a místních komunit – komunitní vzdělávání – 24. 2. 2014, Praha

 

Níže uvádím ještě podmínky pro přijetí do kurzů:

 1. Kurz je zcela bezplatný.
 2. Účastník bere na vědomí, že vzdělávací akce (kurzy) jsou určeny pro: pedagogické pracovníky, pracovníky neziskových organizací působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb nebo v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníky školských odborů případně dalších odborů zabývajících se vzděláváním.
  Účastník musí být zaměstnán v jakémkoliv kraji ČR vyjma hl. města Prahy a splňuje podmínky cílové skupiny dané vzdělávací akce (kurzu).
  Pozn.: Cílovou skupinou nejsou akademičtí pracovníci VŠ, ostatní pracovníci VŠ, pedagogičtí pracovníci VOŠ a nepedagogičtí pracovníci VOŠ.
 3. Účastník se na kurz přihlásí prostřednictvím správně vyplněného elektronického formuláře/přihlášky do kurzu.
 4. Účastník se zavazuje poslat naskenované vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti na níže uvedenu adresu min. 5 pracovních dní před konáním dané vzdělávací akce (kurzu).
  Adresa: klara.doudova@clovekvtisni.cz
 5. Účastník se seznámil a souhlasí s Podmínkami dané vzdělávací akce (anotace – kurikulum kurzu).