Vzdělávací politika pro příští generace (9. ledna 2014)

domů / blog / Vzdělávací politika pro příští generace (9. ledna 2014)

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pro Ústecký kraj – VZDĚLÁVACÍ POLITIKA PRO PŘÍŠTÍ GENERACE.

Událost se bude konat 9. ledna 2014 v Churchillově sále Severočeské vědecké knihovny od 14. do 17. hodiny na adrese W.Churchilla 3 v Ústí nad Labem.

Program:

14.00 – 14.15

Tvorba a implementace krajských vzdělávacích koncepcí
Mgr. Karin Marques, Nadace Open Society Fund Praha

14:15 – 14:45

Podpora školám ke snížení neúspěchu žáků ve školách
PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., vedoucí katedry veřejné a sociální politiky FSV UK

14:45 – 15:00

Dotazy k prezentaci

15:00 – 15:30

Možnosti systémových změn v oblasti podpory sociálně znevýhodněných žáků
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., katedra pedagogiky PF UJEP

15:30 – 15:45

Dotazy k prezentaci

15:45 – 16:45

Diskuse a závěrečné shrnutí

Příloha:
Vzdělávací politika pro příští generace (9. ledna 2013)