Kulatý stůl SKAV a EDUIN (12. prosince 2013)

domů / blog / Kulatý stůl SKAV a EDUIN (12. prosince 2013)

Kulatý stůl SKAV a EDUIN se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 10.00 do 12.30 hod. v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Téma: Ředitel školy versus zřizovatel. Vidí kvalitu školy stejně?

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:

  • Způsobila změna ve způsobu odvolávání ředitelů zhoršení jejich postavení vůči zřizovateli? Nehrozí tím postupná a skrytá politizace českého školství?
  • Jaké mají parametry zřizovatelé pro výběr nového ředitele a jsou složeny konkurzní komise z odborníků?
  • Kdo a jak posuzuje kvalitu řízení školy?
  • Jsou případy odvolání úspěšných ředitelů škol ojedinělé, nebo je to začátek nového trendu?
  • Jaké jsou zahraniční zkušenosti s výběrem a jmenováním ředitelů škol?

Pozvaní panelisté:

  • Mgr. Jindřich Monček, bývalý ředitel ZŠ TGM Poděbrady (nepotvrzen)
  • Bc. Jiří Stárek, ředitel ZUŠ Hostivař, předseda Asociace ZUŠ ČR
  • PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně školské komise, Svaz měst a obcí ČR
  • Zástupce MŠMT
  • Zástupce Asociace ředitelů ZŠ