Měsíc: Prosinec 2013

domů / 2013 / Prosinec

Vzdělávací politika pro příští generace (9. ledna 2014)

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pro Ústecký kraj – VZDĚLÁVACÍ POLITIKA PRO PŘÍŠTÍ GENERACE.

Událost se bude konat 9. ledna 2014 v Churchillově sále Severočeské vědecké knihovny od 14. do 17. hodiny na adrese W.Churchilla 3 v Ústí nad Labem.

Program:

14.00 – 14.15

Tvorba a implementace krajských vzdělávacích koncepcí
Mgr. Karin Marques, Nadace Open Society Fund Praha

14:15 – 14:45

Podpora školám ke snížení neúspěchu žáků ve školách
PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., vedoucí katedry veřejné a sociální politiky FSV UK

14:45 – 15:00

Dotazy k prezentaci

15:00 – 15:30

Možnosti systémových změn v oblasti podpory sociálně znevýhodněných žáků
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., katedra pedagogiky PF UJEP

15:30 – 15:45

Dotazy k prezentaci

15:45 – 16:45

Diskuse a závěrečné shrnutí

Příloha:
Vzdělávací politika pro příští generace (9. ledna 2013)

Kulatý stůl SKAV a EDUIN (12. prosince 2013)

Kulatý stůl SKAV a EDUIN se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 10.00 do 12.30 hod. v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Téma: Ředitel školy versus zřizovatel. Vidí kvalitu školy stejně?

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:

 • Způsobila změna ve způsobu odvolávání ředitelů zhoršení jejich postavení vůči zřizovateli? Nehrozí tím postupná a skrytá politizace českého školství?
 • Jaké mají parametry zřizovatelé pro výběr nového ředitele a jsou složeny konkurzní komise z odborníků?
 • Kdo a jak posuzuje kvalitu řízení školy?
 • Jsou případy odvolání úspěšných ředitelů škol ojedinělé, nebo je to začátek nového trendu?
 • Jaké jsou zahraniční zkušenosti s výběrem a jmenováním ředitelů škol?

Pozvaní panelisté:

 • Mgr. Jindřich Monček, bývalý ředitel ZŠ TGM Poděbrady (nepotvrzen)
 • Bc. Jiří Stárek, ředitel ZUŠ Hostivař, předseda Asociace ZUŠ ČR
 • PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně školské komise, Svaz měst a obcí ČR
 • Zástupce MŠMT
 • Zástupce Asociace ředitelů ZŠ

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP (13. prosince 2013)

Langhans Galerie – Centrum Člověka v tísni Vodičkova 37, Praha 1
13. 12. 2013, 9:00 – 17:00

Cílem kurzu je seznámit účastníky, prostřednictvím interaktivních přednášek a aktivit, s efektivními metodami hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků v rámciinkluzivního vzdělávání; představit efektivní způsoby hodnocení ve vztahu k metodám umožňujícím diferenciaci a individualizaci výuky.

TÉMA SEMINÁŘE:

 • Možnosti hodnocení v prostředí heterogenní třídní skupiny.
 • Koncepty formativního hodnocení jako nástroje k rozvoji sebehodnocení žáků, dynamické diagnostiky a práce s chybou.
 • Hodnocení výsledků činností žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na rozlišení specifických a nespecifických chyb.
 • Hodnocení individuálního vzdělávacího pokroku žáků a efektivní metody průběžného zjišťování míry osvojení učiva v průběhu výuky.

LEKTORKA:

Mgr. Lenka Felcmanová

absolventka Katedry speciální pedagogiky PedF UK v Praze, od r. 2011 doktorské studium tamtéž, řešitelka výzkumného projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy, vyučující v prezenčních i kombinovaných studijních programech speciální pedagogiky na PedF UK, lektorka kurzů DVPP.

Zájemci se mohou přihlásit emailem (klara.doudova@clovekvtisni.cz) nebo přímo zde a to nejpozději do 5. 12. 2013.

Workshop "Leadership ve školství" (změna termínu)

TATO UDÁLOST SE PŘESOUVÁ NA LEDEN 2014, O PŘESNÉM TERMÍNU KONÁNÍ BUDEME INFORMOVAT.

Workshop “Leadership ve školství” povede ředitelka českého Googlu Taťána le Moigne. Uskuteční se v Praze 19. prosince od 9. do 14. hodiny v HUBu na adrese Drtinova 10, Praha 5. Je určen ředitelům škol a vedoucím pracovníků v oblasti školství a vzdělávání. Součástí programu bude setkání zástupců škol, které usilují o vytvoření podmínek ke vzdělávání každého dítěte dle jeho možností a schopností. Po skončení následuje oběd společnosti Cream Catering.

Máte-li zájem o registraci na tento workshop, napište, prosím, nejpozději do 9. prosince email na adresu karin.marques@osf.cz.

Příloha:
Leadership ve školství (19. prosince 2013)

Otevřený dopis Senátu ve věci rasistických výroků na půdě horní komory parlamentu České republiky

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

dne 27. listopadu 2013 se v Senátu projednával Návrh doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech, senátní tisk č. N 81/09 a N 81/09/01. Během toho jednání bylo řečeno mnoho rasistických a xenofobních výroků, které rozhodně nepatří na půdu Senátu. Rádi bychom Vás proto požádali, abyste se v rámci zachování politické kultury a důstojnosti instituce od podobných výroků na plénu vždy hlasitě distancovali a pomohli nastavit věcnou úroveň debaty v oblasti lidských práv a diskriminace.

Jménem České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání zejména upozorňujeme na nepřijatelné výroky místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha a dále senátorů Vladimíra Drymla, Pavla Lebedy, Jaroslava Kubery a Jaroslava Doubravy.

Předem děkuji za Vaši reakci.

S pozdravem,

Mgr. Klára Laurenčíková Šimáčková
předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání
klara.laurencikova@cosiv.cz

Původní dokument:
Dopis Senátu ve věci rasistických výroků na půdě horní komory parlamentu České republiky