Týden rané péče 2013

domů / blog / Týden rané péče 2013

Od pondělí 25. listopadu do neděle 1. prosince bude probíhat již šestý ročník celonárodní akce na podporu rodin s postiženými dětmi „Týden rané péče.“ Hlavním organizátorem je Společnost pro ranou péči, ke které se připojilo na třicet regionálních poskytovatelů rané péče z celé ČR. Podtitul „Raná péče je spolupráce“ předznamenává charakter kampaně i doprovodných akcí. Cílem organizátorů je přesvědčit veřejnost, že pomáhat rodinám s postiženými dětmi nemusejí jen specialisté, ale kdokoli, kdo neztratil zájem o dění ve svém okolí. Rodina, přátelé, kolegové v práci, sousedé, úředníci, lidé na ulici. Podpora neznamená jen peněžní dar, důležitá je pozornost, porozumění, tolerance nebo nabídka pomocné ruky a trpělivého naslouchání.

Pokud do rodiny přijde dítě s postižením, je to vždy velmi složitá a těžká situace pro všechny její členy. Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaná právě těmto rodinám. Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky života. V této době má mozek sílu vyvinout náhradní mechanismy a zásadně tak zlepšit život s těžkým postižením, pokud se mu dostává podnětů a správné stimulace. Proto je s dítětem a rodiči třeba velmi pečlivě pracovat. Program rané péče je terénní, ctí a respektuje vývoj dítěte v přirozeném prostředí vlastní rodiny. Pracovnice poskytovatelů rané péče dojíždějí za svými klienty a poskytují jim nezávislé a individuální poradenství a podporu dítěti s postižením, rodičům i sourozencům. Láskyplná interakce dítěte s rodičem je zde zásadní. Díky službě rané péče mohou rodiče dětí s těžkým postižením vychovávat v domácím prostředí a vyhnout se tak ústavní péči.

„Pro nás bylo výborné, že jste jezdili sem domů…Také jsem měla plno otázek, které se mi s vaší pomocí začaly odkrývat…Na území nemocnice jsem se bála zeptat, aby nám nenašli novou diagnózu.“ (výpověď maminky Jáchyma, Naše cesta, SPRP 2012)

tydenRanePece

V České republice dnes funguje 46 pracovišť s registrovanou službou rané péče, z toho jen jedno je zřízeno státem! Kapacita služeb je dnes 1995 klientských rodin s postiženým dítětem do sedmi let věku. Pro příklad jen střediska zabývající se dětmi se zrakovým postižením poskytly za minulý rok 1668 osobních konzultací, 1438 telefonických konzultací a zapůjčily na 5500 knih, filmů, hraček a speciálních pomůcek.
Pro dítě s postižením je nejlepší, když v jeho zájmu spolupracují nejen odborníci (sociální služby, lékaři, učitelé, rehabilitační pracovnice, dopravci…), ale i rodina, sousedé, kamarádi či dobrovolníci. Jak se může přidat každý z nás – to je téma letošního, v pořadí již šestého ročníku kampaně „Týden rané péče®.“ Akce v posledním listopadovém týdnu by se dala popsat též jako týden otevřených dveří pro všechny, kdo mají zájem nahlídnout dovnitř. Na webových stránkách www.ranapece.cz a internetu se chystá anketa a diskuse rodičů postižených dětí – co je tíží, trápí, jaké maličkosti by jim pomohly v každodenní práci? Na pracovištích rané péče v jednotlivých regionech proběhnou výstavy, koncerty, zážitkové programy, semináře pro studenty, dobrovolníky i širokou veřejnost.

„Spolupracujeme již tradičně nejen střediska rané péče mezi sebou, ale přidávají se k nám i dobrovolníci, studenti, sponzoři, významné osobnosti, herci a vědci. V minulosti se ke kampani přidala mateřská centra, porodnice, divadla, internetové servery, vydavatelství… To nás těší a je to dobrá zpráva rodinám: pokud se rozhodnou postižené dítě vychovávat doma, nezůstanou bez pomoci…“ říká předsedkyně Společnosti pro ranou péči Pavla Matyášová.

Více informací naleznete na www.ranapece.cz nebo na facebooku „Společnost pro ranou péči“.

Přílohy:
Týden rané péče 2013