Představení partnera: Nová škola, o.p.s.

domů / blog / Představení partnera: Nová škola, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. Působíme v Praze, ale většinu našich současných projektů realizujeme na území celé České republiky. Mezi naše hlavní cílové skupiny patří sociálně znevýhodněné děti a mládež, ale i pedagogové a široká veřejnost.

Stáli jsme u zrodu zavádění romských pedagogických asistentů do ZŠ. Asistenty nadále podporujeme prostřednictvím našich akreditovaných kurzů a projektů. Usilujeme o koncepční řešení otázek spojených s inkluzivním vzděláváním – jsme členem ČOSIV (České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání) a partnerem celoevropského projektu Early Childhood Program hrazeného OSF Londýn, který má pilotně ověřit funkční model včasné péče v sociálně vyloučených romských lokalitách.

Významný díl naší činnosti – doučování v programu Rozlety – je umožněn díky práci dobrovolníků. Více o nás a našich projektech naleznete na: www.novaskolaops.cz; www.asistentpedagoga.cz a www.ctenarskekluby.cz.