Měsíc: Listopad 2013

domů / 2013 / Listopad

Týden rané péče 2013

Od pondělí 25. listopadu do neděle 1. prosince bude probíhat již šestý ročník celonárodní akce na podporu rodin s postiženými dětmi „Týden rané péče.“ Hlavním organizátorem je Společnost pro ranou péči, ke které se připojilo na třicet regionálních poskytovatelů rané péče z celé ČR. Podtitul „Raná péče je spolupráce“ předznamenává charakter kampaně i doprovodných akcí. Cílem organizátorů je přesvědčit veřejnost, že pomáhat rodinám s postiženými dětmi nemusejí jen specialisté, ale kdokoli, kdo neztratil zájem o dění ve svém okolí. Rodina, přátelé, kolegové v práci, sousedé, úředníci, lidé na ulici. Podpora neznamená jen peněžní dar, důležitá je pozornost, porozumění, tolerance nebo nabídka pomocné ruky a trpělivého naslouchání.

pokračovat

Představení partnera: Nová škola, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. Působíme v Praze, ale většinu našich současných projektů realizujeme na území celé České republiky. Mezi naše hlavní cílové skupiny patří sociálně znevýhodněné děti a mládež, ale i pedagogové a široká veřejnost.

Stáli jsme u zrodu zavádění romských pedagogických asistentů do ZŠ. Asistenty nadále podporujeme prostřednictvím našich akreditovaných kurzů a projektů. Usilujeme o koncepční řešení otázek spojených s inkluzivním vzděláváním – jsme členem ČOSIV (České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání) a partnerem celoevropského projektu Early Childhood Program hrazeného OSF Londýn, který má pilotně ověřit funkční model včasné péče v sociálně vyloučených romských lokalitách.

Významný díl naší činnosti – doučování v programu Rozlety – je umožněn díky práci dobrovolníků. Více o nás a našich projektech naleznete na: www.novaskolaops.cz; www.asistentpedagoga.cz a www.ctenarskekluby.cz.

Aktuální události

20.11. – Profesní setkání asistentů pedagoga – setkání je primárně určeno asistentům pedagoga dětí se sociálním znevýhodněním, ale mohou se jej účastnit i další zájemci.

21.11. – KULATÝ STŮL SKAV A EDUIN od 11.00 do 13,00 hodin – v aule ZŠ Vodičkova 22, Praha 1, na téma: Zkušenosti s plošným testováním. A co dál?

21.11. – “Jsem kvalitní učitel, protože…se učím!”, v Hradci Králové v hotelu Nové Adalbertinum. Tentokrát se budeme věnovat tématu profesního růstu pedagogů, v úvodní části workshopu bude mít mj. zajímavý odborný příspěvek Hana Košťálová (národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení), více informací naleznete v přiložené pozvánce.

22.11. – setkání s Jacqui a Colinem Newton. Toto setkání se uskuteční díky kurzu pro koordinátory inkluze, který realizuje o. s. Rytmus v rámci projektu All inclusive*** za podpory Open Society Foundations. Pozvánka v příloze.

5.12. – kurz Efektivní opatření pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, který proběhne v rámci projektu Školních asistentů. Průvodní dopis + pozvánku naleznete v příloze.

Přílohy:
Profesní setkání asistentů pedagoga
KULATÝ STŮL SKAV A EDUIN
“Jsem kvalitní učitel, protože…se učím!”
Setkání s Jacqui a Colinem Newton
Efektivní opatření pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

Novinky v sekci materiály

V českém jazyce:
Na cestě k inkluzi html
Ukazatel inkluze pdf
Vybrané výstupy z analýzy dat statistické ročenky školství 2012/2013 ppt
Využívání rozvojových programů MŠMT na podporu inkluze v krajích v ČR ppt
V anglickém jazyce:
A focus on provision for children from Gypsy, Roma and Traveller backgrounds in the Early Years Foundation Stage pdf
Centre for Studies on Inclusive Education: Index for inclusion pdf
Ethnic Monitoring: A Guide For Public Authorities pdf
From Segregation to Inclusion: Roma Pupils in the United Kingdom – A Pilot Research Project pdf
 Moving forward together: Raising Gypsy, Roma and Traveller achievement – Booklet 1: Introduction pdf
 Moving forward together: Raising Gypsy, Roma and Traveller achievement – Booklet 2: Leadership and management pdf
 Moving forward together: Raising Gypsy, Roma and Traveller achievement – Booklet 3: Learning and teaching pdf
 Moving forward together: Raising Gypsy, Roma and Traveller achievement – Booklet 4: Engagement with parents, carers and the wider community pdf
The Inclusion of Gypsy, Roma and Traveller Children and Young People pdf

Zhodnocení posledního workcoffee

Tímto bychom rádi poděkovali všem účastníkům posledního workcoffee za hojnou účast. Bylo to skvělé, díky všem! Bylo nám ctí, že se workcoffee zúčastnil i p. Arthur Ivatts, který nám přislíbil další spolupráci a zasílání materiálů o inkluzi z Velké Británie. Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce.

Těšíme se na další setkání v lednu. Děkujeme i všem prezentujícím, pí. Vojtové, Tomáši Habartovi, Petru Nečinovi a Honzovi Klusáčkovi. Příští workcoffee navážeme na prezentaci Honzy Klusáčka a vrátíme se ke grafům, které byly představeny.

Přílohy:
Využívání rozvojových programů MŠMT na podporu inkluze v krajích v ČR
Vybrané výstupy z analýzy dat statistické ročenky školství 2012/2013
Fotky: workcoffee (8/11/2013)