Veřejné připomínkové řízení: Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání

domů / blog / Veřejné připomínkové řízení: Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání

V současné době jsou připravovány Standardy pro základní vzdělávání všech vzdělávacích oborů, které budou od 1. 9. 2013 součástí upraveného RVP ZV. V období od 1. do 15. května můžete sdělit své připomínky k nastavení standardů (indikátory a ilustrativní úlohy) pomocí jednoduchého online dotazníku…..

Více zde: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17383/STANDARDY-VZDELAVACICH-OBORU-ZAKLADNIHO-VZDELAVANI—VEREJNE-PRIPOMINKOVE-RIZENI.html/