Měsíc: Květen 2013

domů / 2013 / Květen

Nové video z inkluzivní školy v Karlovarském kraji, podpořeno OSF Praha

“Děti, které by jinde neměly šanci dostat se do kolektivu, být prostě normální, tady tu šanci mají.”
Základní a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov je úspěšným příkladem české inkluzívní školy, v níž se společně učí děti zdravotně postižené a děti zdravé. Rozhovory s dětmi, rodiči, učiteli i asistenty pedagoga ukazují, že z této situace mohou mít prospěch všichni.

Nové dokumenty v sekci materiály

  • Krátká reportáž ČRo o stavu školství ve Finsku.
  • OECD vydalo zprávu o vzdělávací politice v ČR, ve které varuje před vznikem sociálně vyloučených škol.
  • Výzkum OSF – Školská inkluzívní koncepce Karlovarského kraje – výzkum stavu vzdělávání žáků se SVP ve vztahu k inkluzi.

Kompletní dokumenty naleznete v sekci materiály.

Veřejné připomínkové řízení: Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání

V současné době jsou připravovány Standardy pro základní vzdělávání všech vzdělávacích oborů, které budou od 1. 9. 2013 součástí upraveného RVP ZV. V období od 1. do 15. května můžete sdělit své připomínky k nastavení standardů (indikátory a ilustrativní úlohy) pomocí jednoduchého online dotazníku…..

Více zde: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17383/STANDARDY-VZDELAVACICH-OBORU-ZAKLADNIHO-VZDELAVANI—VEREJNE-PRIPOMINKOVE-RIZENI.html/