Projekt ČOSIV: Síť inkluzivních škol

domů / blog / Projekt ČOSIV: Síť inkluzivních škol

Projekt „Síťování inkluzivních škol“ realizuje ve školním roce 2012/13 Česká odborná
společnost pro inkluzivní vzdělávání za finanční podpory Open Society Fund. Chceme
pomoci inkluzivně smýšlejícím školám vytvořením platformy pro vzájemnou podporu a pro
získávání dalších poznatků a zkušeností. Pro tento školní rok jsme vytvořili skupinu cca 15
škol z různých částí ČR, pro něž uspořádáme tři setkání v Praze i exkurze do jednotlivých
škol. Na setkání přizveme jak odborníky k různým tématům, tak nabídneme moderovanou
diskusi se sdílením zkušeností mezi zapojenými školami. Získané poznatky budeme dále
využívat k podpoře zapojování všech dětí v ČR do hlavního vzdělávacího proudu.

Uvědomujeme si, že současná situace ve školství není pro zavádění rovných příležitostí všech
žáků jednoduchá. Zároveň se domníváme, že je potřeba hledat způsoby posilování
inkluzivnosti vzdělávacího systému již nyní a nečekat, až bude dostatek financí a asistentů, až
budou lépe připraveni pedagogové, či až se změní společenské klima. Chceme pomáhat
změnám odspodu, z terénu. A jak lépe toho dosáhnout, než skrze ty, kdo o podobné cíle
usilují ve své každodenní praxi? Proto jsme se rozhodli hledat a propojovat školy, které se
snaží vytvořit vstřícné a inspirující prostředí otevřené všem dětem, poskytovat jim podpůrné
služby a individuální péči nebo aktivně vtahovat rodiče do života školy. Je zřejmé, že
vytváření takové školy se neobejde bez silných osobností ve vedení školy, které nejenže
dokáží o smysluplnosti své vize přesvědčit kolegyně a kolegy, ale zároveň jim poskytnou
podporu a prostor pro kreativitu.

Budeme rádi, pokud se k nám připojíte.

Za koordinátory projektu,
Tomáš Habart a Vanda Hájková